Coachning

Coachning i livet och karriären

Ska du hantera att ditt lilla barn blivit tonåring, att ditt nuvarande yrke inte känns rätt för dig eller att du inte kan lokalisera källan till den ständiga stressen i vardagen?

Som certifierad livscoach och utbildad karriärcoach, kan jag vägleda dig när du är rådvill i livet eller i karriären.

Det är viktigt för mig att du i våra samtal får en känsla för hur situationen ser ut och vilka vägvalen är, men också att resan inte stannar där. Du måste våga vara redo att förändra situationen för att livet eller karriären ska ta den riktning du vill. Jag finns vid din sida under hela resan- från den dag du inser att du vill ta tag i en fråga i ditt liv eller din karriär, till dagen då livet eller karriären förändrats – eller längre än så.

Under processen kommer du att behöva lita på dina känslor, öppna dig för både det inre och det yttre och måla upp den helhet där vi kan hitta sambanden som förklarar din situation och dina valmöjligheter.

Att genomföra den resan du kanske funderar på, är inte lätt och de inledande frågorna kan vara många och svåra. Men de hjälper dig på vägen och gör dig till en starkare, mer medveten människa. Därför vill jag ställa dig en första fråga redan nu: Hur beskriver du dig?

 

Vad är en Livscoach?

En Livscoach hjälper dig kartlägga vad du vill och att våga genomföra det.

En Livscoach hjälper dig att utforska vilka hinder och krafter som står i din väg.

En Livscoach hjälper ta dig förbi hindret genom att söka nya vägar och nya mål att fokusera på.

En Livscoach gör dig helt enkelt medveten om dina livs situationer.mm

 

Vad är en Karriärcoach?

En Karriärcoach hjälper dig utforska dina interessen, kunskaper , starka sidor, erfarenheter, färdigheter, möjligheter, motivationer, målsättningar, personliga hinder och vad är viktigt för dig i ditt arbete.

En Karriärcoach hjälper dig hur du utökar ditt nätverk och hur du söker ett jobb som passar för dig.

 

Vad är en Gruppcoach?

En Gruppcoach coachar en grupp individuellt eller mot ett gemensamt mål. Metoden lämpar sig för tex, ledningsgrupper, arbetsgrupper eller intressegrupper.

En Gruppcoach hjälper gruppen med:

Kommunikation, gemensamma mål, samarbete, ökad medvetenhet om roller och påverkan i mötet med andra människor, känsliga samtalsämnen, förståelse för varandras olikhet, utveckla verksamheten, hitta nya vägar för konstruktiva möten, skapa glädje och teamkänsla.

 

Vad är Parcoachning?

Denna endagsutbildning hjälper dig och din partner att förstå varandra i er gemensamma färd. Att kunna kommunicera är en konst som många inte kan och nästan 95 % av alla argumenterar istället för att diskuterar. Vad vill du och din partner i livet och hur kan ni synkronisera med varandra? Hur väl känner ni varandra? Vilka är era drömmar och hur kan det blir era drömmar? Vad är dina/era värderingar? Hur har du/ni tänkt uppfostra era barn? Att vara medveten och fokusera i sin relation är första nyckel till lyckan i denna färd.

 

Vad innebär Rådgivning?

Är du vilse i dig själv med många frågor? Ibland, du vet vad du vill med det finns så många hinder till och med personliga hinder som skapar skuldkänsla för bättre insikt. Har du grubblat tillräcklig i det förflutna och behöver en ny inriktning och friska tankar?  Behöver du någon som kan strukturera dina tankar eller din väg mot ett bättre resultat eller mål? Behöver du någon kan bara idag lyssna på dig som du kan lämna ditt livs bagage ner ett tag för att hämta kraft och energi för bättre fortsättning? Känner du så? Då behöver du en rådgivning som kan vara din vän ett tag på vägen?

 

Vad innebär Familjehjälp?

Har du problem med dina relationer (Par/Barn/ Släkt/Vänner). Ibland är det svårt förstår varandra eller hitta röda trådarna mellan olika generationer som i sin tur skapar missförstånd samt att vi inte kan skilja på diskussion eller argumentation när vi försöker berätta för varandra vad vi tycker och känner. En Familjecoach hjälper er för bättre kommunikation och för att hitta nya lösningar för er relation.

Vad innebär Företagscoachning?

För att investera och bli ett framgångsrikt företag så kräver det att hela organisationen har samma värderingar och att medarbetarna är delaktig i företagets mål. I denna färd behöver man verktyg för att motiveras mot ett gemensamt värde som i sin tur höjer upp medarbetarnas motivation,  inre trygghet, självförtroende som resulteras med ännu ett steg närmare mot målen som är:

Självförtroende= självgående medarbetare, bättre beslut och långsiktiga mål

 

Hjälp till nyetablerade Iranier

Kommer du från Iran och behöver hjälp för att snabbare komma in i samhället? Vill du att någon både kan ditt språk samt känner till pulsen i denna stad ? Behöver du prata med någon som har kännedom om din kultur? Du kan kontakta mig via mail och beskriva vad du har för problem, så kontaktar jag dig snarast maila@latifeh.se

Att tänka som en vinnare gör oss till en vinnare!